Fagerbakkelva, elv i Sørfold kommune, Nordland, nordøst for Fauske. Kommer fra Sisovatnet (671–615 moh.), og faller i Andkjelvatnet (10 moh.) ved botnen av Sørfolda. Avløpet fra Andkjelvatnet kalles Tørrfjordelva. Ca. 2,5 km ovenfor Andkjelvatnet danner Fagerbakkelva den 112 m høye Fagerbakkfossen. Elva er utbygd ved overføring til Sisovatnet og hefra til Siso kraftverk ved Straumvatnet (6 moh.) i Røyrvasselva, nabovassdraget i vest.