Fabritius, som stammer fra Christen Rasmussen Schmidt (ca. 1565–1615), sogneprest i Slangerup. Han var farfar til Christopher Frederiksen Fabritius (ca. 1641–1700), den første av fem generasjoner gullsmeder i København. Hans sønnesønns sønn, hoffjuveler Frederik Fabritius (1740–1829), var far til bl.a. kaptein Hans Urban Wohlert Fabritius (1784–1831) og gullsmed Jørgen Ludvig Fabritius (1786–1824). Førstnevnte, som flyttet til Norge, var far til boktrykker Wilhelm Christian Fabritius (1816–87), grunnleggeren av trykkeri- og forlagshuset W. C. Fabritius & Sønner (Fabritius-gruppen). Gullsmed J. L. Fabritius var farmors far til genealogen Albert Fabritius (1905–76).