FUSE, amerikansk satellitt som etter oppskytning 24. juni 1999 ble plassert i en 775 kilometers sirkelformet bane for å utforske universet i den fjerne ultrafiolette delen av spekteret (omkring 90–120 nanometer). Hensikten var å skaffe innsikt bl.a. i forholdene de første få minutter etter big bang og egenskapene til de interstellare gasskyene der stjerner og solsystemer oppstår.