FR-1A, betegnelse på fransk vitenskapelig satellitt skutt opp 6. desember 1965 med en amerikansk Scout bærerakett fra Vandenberg Air Force Base i California.