FNs menneskerettighetsråd, organ under De forente nasjoner, vedtatt av FNs generalforsamling i 2006 som erstatning for FNs menneskerettighetskommisjon. Menneskerettighesrådet ligger direkte under Generalforsamlingen og skal ha flere faste møter i året. Organet har 47 medlemmer.