Førre, vassdrag i Hjelmeland kommune, Rogaland. Kommer fra Ryfylkes høyfjellsplatå og munner ut i botnen av Jøsenfjorden, største lengde 30 km. Vassdraget er ubygd sammen med Ulla (Ullaelva), se Ulla-Førre.