Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Førde, kommune i Sunnfjord, Sogn og Fjordane fylke.

Førde omfatter landet omkring botnen av Førdefjorden. På sørsiden av fjorden strekker kommunen seg et par mil utover fjorden. Fra fjordbotnen med administrasjonssenteret Førde strekker kommunen seg østover Holsendalen og over Rørvikfjell (passhøyde 543 moh.) til Haukedalen og videre østover til Grovabreen (Førdes høyeste punkt, 1636 moh.) og Jostefonn, de sørvestligste utløperne av Jostedalsbreen, nå atskilt fra denne. Holsendalen har avløp mot Førdefjorden ved elva Jølstra, mens Haukedalen har avløp mot Dalsfjorden ved elva Gaula.

En annen del av Førde strekker seg mot nordøst og Kupefjellet (1287 moh.) og omfatter Angedalen. Mellom Angedalen og Haukedalen strekker vestdelen av Jølster med Jølstravatnet seg frem som en kile.

Førde fikk sine nåværende grenser i 1964, da sørbredden av Førdefjorden ble overført fra Naustdal. Førde, Naustdal, Jølster og Gaular kommuner har blitt enige om å slå seg sammen til Sunnfjord kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017.

De nederste delene av Holsendalen har svakt fall, og dalbotnene er brede med skogkledde og dyrkede terrasser av elvegrus og sand. Ved tettstedet Førde er dalen særlig bred, og her er avsatt en mektig øyr.

Oppover i Holsendalen blir dalsidene bratte. Terrenget stiger østover til Grovabreen som er kommunens høyeste punkt på 1636 meter over havet. Berggrunnen i Førde består av gneis som tilhører Gneisregionen.

Bosetningen er konsentrert til tettstedet og administrasjonssenteret Førde og hoveddalføret opp til Moskog. Ellers er det jevn bosetning i dalene og noe mer spredt langs fjorden. Folketallet i Førderegionen har vokst sterkt de siste 70 år. Ifølge prognosene vil folketallet fortsette å øke med 20 prosent frem mot 2030.

Jordbruket har hovedvekt på et allsidig husdyrbruk. Omtrent halvparten av den produktive skogen er barskog. Det foregår en del skogplanting.

Industrien har tradisjonelt vært knyttet til jordbruket med meieri, slakteri, mølle, ullvarefabrikk. I dag er produksjon av næringsmidler, verkstedprodukter, grafiske produkter, betongvarer og trevarer viktigst.

Offentlig og privat tjenesteyting har den største andel av kommunens sysselsatte (43 % i 2001). Største arbeidsplass er Sentralsykehuset i Sogn og Fjordane i Førde tettsted, der også det meste av industrien, administrasjon og servicenæringen ligger. Kommunen har betydelig turisttrafikk.

Kommunen har kraftresurser som bare i liten grad er utbygd. Dette gjør at kommunen er en liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 149 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er 19 kraftverk hvorav høyeste fallhøyde er 81 meter. Gaula (se Gaularvassdraget) er varig vernet mot vassdragsutbygging.

Førde er et viktig trafikknutepunkt med Rv. 5 Lærdal–Florø og E 39 (ytre stamvei på Vestlandet). På sørsiden av Førdefjorden går Rv. 609 til Askvoll. Førde har også hovedstasjon for Firda billag, som er fylkets største rutebilselskap. I Førde er ellers havn og kortbaneflyplass på Bringeland sør for tettstedet.

Tettstedet Førde er et viktig handels- og administrasjonssenter med betydning utover kommunegrensene. Her er videregående skoler, folkehøyskole og jordbruksskole, Høgskolen i Sogn og Fjordane med avdeling for ingeniør- og helsefag. Videre finnes fylkesbibliotek og sykehus. I Førde kommer dagsavisen Firda ut, og her er distriktskontor for NRK Sogn og Fjordane.

Førde hører til Vest politidistrikt, Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Samarbeidsforum i Sunnfjord sammen med FloraGaularJølster og Naustdal.

Førde kommune tilsvarer de to soknene Førde og Holsen/Haukedalen i Sunnfjord prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Førde til Sønd- og Nordfjord fogderi i Nordre Bergenhus amt.

For statistiske formål er Førde kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 26 grunnkretser:

  • Førde aust: Haukedalen, Holsen, Mo/Åsen, Sunde/Kussli, Sundsdalen
  • Førde vest: Ervik, Kråkenes, Ulltang, Øvre Steinen, Halbrend/Steiene, Halbrendsholten, Ytre Hafstad, Førde sentrum, Hafstad, Bruland, Slåttebakkane, Reset
  • Førde nord: Angedal, Furebø, Vie, Hjelle/Vie/Tefre, Grovene/Flata, Tåene/Presteholten, Haugum/Hundvebakke, Bergum/Hornnes, Erdal

På Bruland like øst for kommunesenteret er en fredet bygning, Futegarden. I Førde tettsted ligger Fylkesgalleriet i Sogn og Fjordane med eldre og nyere norsk billedkunst og kunsthåndverk. Sunnfjord museum, mellom Moskog og Bruland, distriktsmuseum med bl.a. gårdstun og husmannsplass. Årlig internasjonal folkemusikkfestival. Sogn og Fjordane Teater. Førde kirke er ei langkirke i tre som ble bygd 1885 og ombygd 1947. Kirka har altertavle og prekestol fra 1600-tallet.

Kommunevåpenet, som ble godkjent 1990, har tre sølv plogjern, to over en, mot en rød bakgrunn. Våpenet symboliserer jordbruk, vekst og utvikling.

  • Djupedal, Torkjell: Førde : kulturhistorisk vegvisar, 1998.
  • Førsund, Finn Borgen: Førde bygdebok : gardssoge og soga om folket, 1990-92, 2 bind.
  • Tyssen, Asbjørn: Hundre år i Førde : ei biletreise 1860-1960, 2001.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.