Færder radiofyr, på Lille Færder, opprettet 1923 som ett av Norges to første radiofyr. Kjenningssignal FR, rekkevidde 70 nautiske mil.