Fáhttevárri i Alta, fjell i Alta kommune, Finnmark, vest for Eibyelva; 626 moh.