Eystein Husebye, norsk seismolog, doktorgrader fra universitetene i Uppsala og Oslo. Forskningssjef ved NORSAR 1968–93, fra 1993 professor i seismologi ved Universitetet i Bergen. Professor II ved Universitetet i Oslo 1979–90. Husebye er bl.a. kjent for sitt arbeid med seismisk tomografi og seismologisk overvåking av kjernefysiske prøvesprengninger.