Evrysthevs, konge i Mykene og Tiryns. Ved Heras list var han blitt konge istedenfor sin fetter Herakles, som måtte underordne seg Evrysthevs og på hans bud utføre tolv arbeider (storbedrifter). Evrysthevs er svak og feig, altså Herakles' fullstendige motsetning.