Evmolpos, heros, sønn av Poseidon, nevnes i nær forbindelse med gudinnen Demeter. Vindyrkingens innførelse ble tillagt ham, og man mente at han hadde ordnet de elevsinske mysterier, spesielt den musiske og seremonielle side ved dem. Han skal ha hjulpet Elevsis i en krig mot kong Erekhthevs i Athen, og nevnes som stamfar for evmolpidene, den slekt i Elevsis som den fornemste prest, hierofanten, ble tatt fra.