Evmenes fra Kardia, 362 el. 361–316 f.Kr., makedonsk feltherre og kansler hos Aleksander den store. Etter Aleksanders død styrte han i Kappadokia i Lilleasia. Han forsvarte Aleksander-arvingenes rettigheter og riksenheten mot hærføreren Antigonos (som hersket over hele Lilleasia) inntil hans egne soldater utleverte ham til fienden, og han ble drept. Biografier hos Plutark og Cornelius Nepos.