Evliya Çelebi, 1611 – ca. 1685, tyrkisk forfattar. Skreiv det osmanske gigantverket Seyahatname 'Reisebok', som er ei geografisk og kulturhistorisk beskriving av dei fleste delane av Det osmanske riket og tilgrensande land. Verket er ei eineståande kjelde til vår vitskap om dagleglivet i Det osmanske riket på 1600-talet. I dei seinare åra er verket i Tyrkia komme ut i ei ny kritisk utgåve med omsetjing til moderne tyrkisk.