Evklids postulat er det samme som parallellaksiomet, som er et sentralt aksiom i geometrien.