Evje, tettbebyggelse i Fredrikstad kommune, Østfold, i tidligere Rolvsøy kommune; del av tettstedet Sarpsborg/Fredrikstad. Evje ligger mellom Fv. 109 og Glomma, ca. 5 km nordøst for Fredrikstad sentrum.