Evenstad, i Stor-Elvdal kommune, Hedmark, ved Evenstad stasjon på østsiden av Glåma. Gården ligger rett overfor Mykleby, som den ble utskilt fra 1619. Den tilhørte fra denne tid og frem til 1909 Evenstad-slekten. Etter den siste private eiers død ble gården, med 400 daa innmark og 26 500 daa skog, solgt på auksjon til Stor-Elvdal kommune, som lot Hedmark fylke opprette en skogskole der 1912. De opprinnelige skolebygningene ble ødelagt av brann 1987, men erstattet av nye, og eiendommen brukes i dag av Høgskolen i Hedmarks Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag (Campus Evenstad).