Even Nordstrøm er en norsk medieleder og rådgiver. Ansatt i A-pressen siden 1990, ble Konserndirektør fra 1996 og fikk fra 2006 ansvaret for trykkerivirksomhetene i Norge og Russland. Konsernsjef i A-pressen AS 2007-2010. Assosiert partner i rådgivningsselskapet First House siden 2011, hvor han leder satsingen First House Media.