Even Benestad, norsk filmregissør. Studerte ved Oslo Film og TV-akademi. Fikk sitt gjennombrudd med filmen Alt om min far (2002), hvor han tar opp problematikken rundt de valgene faren, Esben Ester Pirelli Benestad, har tatt når han velger å (delvis) leve som kvinne. For denne filmen fikk Benestad Amandaprisen i 2002 for beste kinofilm. Han har siden laget dokumentarfilmen Natural Born Star (2007), som forteller livshistorien til Fred Robsahm, tidligere filmskuespiller i Italia.