Even, mannsnavn; yngre form av Eivind, vanlig brukt fra 1400-tallet. Navnedag 26. august.