Evbulos, attisk taler og politiker. Evbulos arbeidet ivrig for fred i forbundsfellekrigen 355 f.Kr., brakte deretter orden i Athens finanser, og fikk vedtatt en lov som truet med dødsstraff enhver som søkte å hindre at fattige borgere fikk sine teaterbilletter betalt av staten. Evbulos gikk inn for fred med Filip av Makedonia. Ingen av hans taler er bevart.