Evander, opprinnelig en heros eller guddom som hører til Pans eller Faunus' krets, etter sagnene utvandret fra Arkadia til Italia og grunnlegger av bebyggelsen på en av Romas sju høyder, den palatinske. I Vergils Aeneiden, hvor nymfen Carmenta nevnes som Evanders mor, er han i forbund med Aeneas i kamp mot rutulene; hans sønn Pallas faller, men blir hevnet av Aeneas.