Eva Ström, svensk forfatter og kritiker; utdannet lege. Hun er en av Sveriges mest anerkjente lyrikere. Etter debuten i 1977 fikk hun sitt gjennombrudd med Steinkind (1979), hvor hennes myteskapende fantasi kommer til full utfoldelse. Siden har hun gitt ut flere diktsamlinger, bl.a. Revbensstäderna (2002), som beskriver en mørk verden samt drømmen om forandring. For sistnevnte fikk hun Nordisk Råds litteraturpris 2003. Gav i 2004 ut diktsamlingen Rött vill till rött. Ströms dikt kjennetegnes av et medisinsk billedspråk og en kvinnelig assosiasjonssfære. Hun har også gitt ut prosabøker, bl.a. romanene Mats Ulfson (1991) og Claires leende (2007), samt dramatikk. I 1994 gav hun ut en monografi over Edith Södergran.