Eva Bjøreng, norsk organisasjonsleder. Som bankfunksjonær var hun hovedtillitsvalgt i Kreditkassen under bankkrisen i slutten av 1980-årene og satt i ledelsen av forbundet for de bankansatte (senere Finansforbundet). Leder av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 1993–96, opplæringsleder i YS 1996–98, informasjonsdirektør i Reiselivsbedriftenes Landsforening 1998–2001. 2001-10 generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Fra 2010 er Eva Bjøreng daglig leder av Romerike krisesenter.