Eva Balke

Faktaboks

Eva Balke
Født
10. januar 1921, Oslo
Død
2002
Eva Balke

Artikkelstart

Eva Balke var en norsk pedagog og pioner innen barnehagelærerutdanningen. Hun var kjent for sitt engasjement innen barnehagepedagogikk hvor hun utga en rekke bøker og fagartikler. Hun var tidligere rektor for barnehagelærerutdanningen i Oslo i perioden 1966–1983.

Eva Balke satt som verdenspresident i OMEP (Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning) i perioden 1986–1992.

For sin arbeidsinnsats for små barns oppvekst ble hun i 1995 tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull.

Bakgrunn og utdanning

I første delen av livet bodde Eva Balke i Egersund, der hun arbeidet som lærer i skolen og i barnehage. Hun tok utdanning som formingslærer ved lærerskolen i Notodden, og i 1945 utdannet hun seg som barnehagelærer ved Sødra KFUKs Pedagogiske Institutt i Stockholm.

Hun var en av initiativtakerne til dannelsen av Norske Barnehagelæreres landsforbund. Forbundet utga tidsskriftet Småbarnspedagogen der hun publiserte artikler.

Eva Balke tok senere hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Oslo (1963) på et arbeid med tittelen: Tegning og sandkasselek som observasjonsgrunnlag: en metodestudie.

På bakgrunn av en rekke publiseringer og annen virksomhet kvalifiserte hun seg som dosent i pedagogikk.

Rektor for barnehagelærerutdanningen i Oslo

Eva Balke var først rektor ved Sørlandets barnehageskole i Kristiansand i perioden 1964–1966. Denne stillingen hadde hun inntil hun ble rektor ved Barnevernsakademiet i Oslo i 1966. Her hadde hun sin hovedvirksomhet og var rektor ved denne skolen til 1983, det vil si i 17 år.

Ved Barnevernsakademiet i Oslo gjorde Eva Balke et banebrytende arbeid for å bygge opp og utvikle hovedfag i barnehagepedagogikk, med oppstart i 1985. Dette hovedfaget var det første i sitt slag i landet. Eva Balke igangsatte en rekke andre videreutdanninger for førskolelærere, og drev også mer generell kompetansebygging innen barnehagefeltet.

Visepresident for OMEP

Eva Balke var verdenspresident for OMEP (Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning) i perioden 1986 til 1992. Her arbeidet hun for barns rettigheter og oppvekstsvilkår, forhold som har vært og er sentralt i OMEPs regionale, nasjonale og internasjonale virksomhet tilbake til organisasjonens etablering i 1948. Eva Balke kjempet for barns utvikling til mennesker som kan arbeide for fred og til å bli verdensborgere, og barns oppvekst og utvikling i familie, institusjon og samfunn.

Hun ville innen OMEP stimulere til utvikling av barnehagen som institusjon, samt betydningen av forsknings- og utviklingsarbeid innen småbarnspedagogikk.

Pionervirksomhet

Eva Balke jobbet kontinuerlig med spørsmålene om små barns oppvekst. Hun var visjonær og arbeidet for barnehagen og barnehagelærernes status og anerkjennelse, både som rektor og som medlem i det nasjonale utdanningsrådet.

Hun gikk av med pensjon i 1991, 70 år gammel, men var fortsatt i aktiv virksomhet som forfatter og i arbeidet for til barns beste i ulike sammenhenger.

Hun omtales som en av de største pionerne i norsk barnehage i sin periode, og som en som har lagt premissene for en barnehagepedagogikk som også i dag preger norsk barnehage og utdanningen av barnehagelærere.

Utvalgte publikasjoner

Eva Balke publiserte en rekke fagbøker og fagartikler som eneforfatter, og var medforfatter av flere antologier hvor hun skrev kapitler innen feltet småbarnspedagogikk.

 • «Vi kom seint men godt» Inger Grundt Pedersen og kampen for barnehagelærerutdanningen (2002).
 • Småbarnspedagogikkens historie – forbilder for vår tids barnehager (1995).
 • Barnevernsakademiet i Oslo gjennom 50 år – fra privat skole for førskolelærere til statlig pedagogisk høgskole (1988).
 • Skandinavisk barnehage før 1945 – fellestrekk og påvirkning på Frøbelpedagogikkens grunn (1984).
 • Førskolepedagogikkens historie av Gerda Simmons-Christenson – norsk utgave ved Eva Balke. (1979).
 • Barnehage – heim – lokalsamfunn (1979). (Sammen med Bjørn Berg og Oddvar Fagerli).
 • Om barn i barnehage – en analyse av kulturpåvirkning i barnas nære miljø (1978).
 • Barnehagen – innføring i praktisk førskolepedagogikk (1976).
 • Førskolelærerstudenten i praksis (1972).
 • Formingspsykologi, Formingsmetodikk og Forming og barn med spesielle vansker (1969). (Sammen med Harald Håvåg og Unni Riise).
 • Barn og leik (1964). (Sammen med Åse Gruda Skard, flere opplag).
 • Hva kan vi vente av barn på ulike alderstrinn? (1962). (Sammen med Åse Gruda Skard).
 • Skolen i sikte (1961). (Sammen med Oddvar Vormeland og Lise Heber Østlyngen, flere opplag).
 • Innføring i psykologi (1952). (Sammen med Eva Nordland og Aasta Vegum, flere opplag).

Minnesmerke

En av bygningene ved OsloMet – storbyuniversitetet bærer hennes navn: Eva Balkes Hus. En byste av Eva Balke står i inngangspartiet til bygningen. Den er laget av Tora Raknes.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Bleken, U. (red.) (1990). Barnet viste veien: festskrift til Eva Balke. Oslo: Barnevernsakademiet i Oslo.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg