Eva Balke, norsk pedagog, sentral person i norsk førskolelærerutdanning. Embetseksamen i pedagogikk 1964. Rektor ved Sørlandets barnehagelærerskole i Kristiansand 1964–66, ved Barnevernsakademiet i Oslo 1966–83. Banebrytende arbeid for å utvikle hovedfag i barnehagepedagogikk og annen videreutdanning for førskolelærere. Særlig kjent for sitt engasjement i OMEP, Verdensorganisajonen for småbarnsoppfostring, både nasjonalt og internasjonalt. Verdenspresident 1986–92. Skrev flere fagbøker. En av bygningene ved Høgskolen i Oslo er oppkalt etter henne. En byste av Eva Balke, laget av Tora Raknes, står i inngangspartiet.