Eutropius, romersk historiker, deltok i Julians tog mot perserne, var sekretær hos keiser Valens og skrev etter dennes ønske et omriss av den romerske historie, fra byens grunnleggelse ned til året 364 e.Kr.: Breviarium. Kildene er eldre romerske historieverker, men samtiden er skildret etter selvsyn. Forfatteren skriver et rent og enkelt latin. Boken ble oversatt til gresk, ble brukt som skolebok og hadde stor anseelse gjennom middelalderen.