EYFA, europeisk ungdomsorganisasjon grunnlagt 1985. EYFA arbeider bl.a. for bærekraftig forbruk, mot atomkraft og ikke-voldelig aktivisme. EYFA var særlig viktig i årene før 1990 fordi den etablerte kontakt mellom organisasjoner på begge sider av jernteppet. EYFA arrangerer årlig ulike kurs under navnet Ecotopia i ulike europeiske land. Sekretariat i Amsterdam.