Den europeiske konferanse for sivil luftfart, ECAC, europeisk luftfartsorganisasjon, opprettet 1955. Organisasjonen har til oppgave å fremme koordinering, utnyttelse og utvikling på det økonomiske, tekniske og sikkerhetsmessige området i Europa. ECAC har rådgivende funksjon – vedtak og anbefalinger er avhengig av godkjennelse fra myndighetene i de enkelte medlemsland. 41 medlemsland (2004). Hovedkvarter i Paris.