Europahæren, forsvarsorganisasjon planlagt opprettet ifølge en avtale 27. mai 1952 om Det europeiske forsvarsfellesskap (European Defence Community) inngått mellom Belgia, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland og Vest-Tyskland. Disse statene skulle sikre forsvaret av Vest-Europa ved å opprette en forsvarsorganisasjon av overnasjonal karakter. Avtalen ble imidlertid aldri satt ut i livet. Frankrike, som selv hadde lansert ideen, nektet å ratifisere den av frykt for at Tyskland skulle bli for dominerende. I stedet ble i 1955 Den vesteuropeiske union grunnlagt.