Euonymus, planteslekt i spolebuskfamilien, 175 arter, de fleste i Asia. For det meste høye busker, mange brukes som prydbusker. Den vanligste er spolebusk. Av andre dyrkede arter kan nevnes den krypende og klatrende E. radicans og E. nanus. Begge har vintergrønne blad.