Eugenius, romersk keiser fra 392, motkeiser til Theodosius 1. I et slag ved Frigidus 394 vant Theodosius over Eugenius. Enda han formelt var kristen, støttet han som regent hedendommen.