Eugen von Böhm-Bawerk, østerriksk sosialøkonom og politiker; 1881 professor i Innsbruck og fra 1904 professor i Wien, flere ganger finansminister. Hans hovedverk er Kapital und Kapitalzins (2 bd., 1884–89). I bind 1, Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorien, har han gitt en bred oversikt over alle tidligere kapitalrenteteorier og i særdeleshet en kritikk av Karl Marx' lære om merverdien. I bind 2, Positive Theorie des Kapitals, fremla han sine egne teorier om kapitalrentens grunnlag. Hans teorier vant vid utbredelse, særlig i den tysktalende verden, og han ble betraktet som en av den sosialøkonomiske vitenskaps betydeligste menn. Utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1911.