Eugen Lovinescu, rumensk litteraturkritiker og forfatter; utdannet i Frankrike og inspirert av fransk symbolisme. Han kritiserte de nasjonalistiske og romantiske strømningene i sitt lands litteratur og oppfordret til å følge moderne retninger i europeisk litteratur. Gjennom verkene sine, bl.a. Den moderne rumenske sivilisasjons historie (1924–26) og Den moderne rumenske litteraturs historie (1926–29) øvde han stor innflytelse på sin tids intellektuelle liv.