Eugen Albert Sänger, østerriksk-tysk-amerikansk rompioner, regnes som romfergens «far». Tok doktorgrad i ingeniørfag og fysikk ved Wiens tekniske universitet 1931. Flyttet deretter til Tyskland for å drive raketteksperimenter. Ble i 1936 anmodet av den tyske stat om å lede en forskningsanstalt ved Trauen, der det ble eksperimentert med forskjellige rakettbrensler (f.eks. flytende hydrogen). Fra slutten av 1930-årene arbeidet Sänger, senere også matematikeren Irene Bredt (som ble hans kone) med det teoretiske grunnlaget for en slags rakettdrevet, bemannet glidebomber som skulle kunne nå New York ved å «sprette» på atmosfærens øverste lag. Prosjektet ble beskrevet i det hemmelige dokumentet Über einen Raketenantrieb für Fernbomber (datert august 1944), men måtte skrinlegges sommeren 1942 fordi Tysklands militære ledelse i stedet valgte å satse på utviklingen av V-1 og V-2. Etter den annen verdenskrig arbeidet Sänger en stund i Frankrike, deretter atter i Tyskland. Tidlig i 1960-årene var han knyttet til utviklingen av ballistiske missiler i Egypt, men slo seg så ned i USA.