Eugen Adam, tysk maler, sønn av Albrecht Adam. Han er særlig kjent for sine slagmalerier fra Italia i 1848–49 og Frankrike i 1870–71.