Eugène Dabit, fransk forfatter; tilhørte den «populistiske» skole, en ny-naturalisme som skilte seg fra den eldre naturalismen ved en mindre agitatorisk preget interesse for de folkelige miljøer. Som forteller er han både kraftfull og melankolsk følsom. Hans mest kjente roman er L'Hôtel du Nord (1929; filmatisert 1938 av Marcel Carné). Hans erindringer fra den første verdenskrig, Petit-Louis (1930), har stor verdi.