Åkrafjorden, Etne kommune
Åkrafjorden, Etne kommune. Av /Wikimedia Commons. CC BY 2.0

Etne

Faktaboks

Landareal
691 km²
Innbyggertall
4043 (2022)
Administrasjonssenter
Etnesjøen
Fylke
Vestland (fra 01.01.2020, tidligere Hordaland)
Innbyggernavn
etnesbu, etnebu
Målform
nynorsk
Kommunenummer
4611 (fra 01.01.2020, tidligere 1211)
Høyeste fjell
Folgefonna (1638 moh.)

Kommunevåpen

Etne

Etne. Den vakre Langfossen ved Åkrafjorden er blant landets lengste. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Kart
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Etne er en kommune i Sunnhordland i Vestland fylke på sørsiden av Skånevikfjorden og Åkrafjordens ytre del. Kommunen omfatter begge sider av Åkrafjordens innerste del og dalen innenfor fjordbotnen med fjellområdene omkring. Kommunen når i nordøst opp på Folgefonnas platå.

Etne ble opprettet som kommune ved innføringen av det kommunale selvstyret i 1837. Sine nåværende grenser fikk Etne i 1965 da størstedelen av tidligere Skånevik kommune (alt unntatt Åkra sogn i nordvest) ble lagt til Etne. Etne grenser etter dette til Kvinnherad i nordvest, til Odda i nordøst og til Rogaland fylke i sørøst, sør og sørvest, til henholdsvis Sauda, Suldal og Vindafjord.

Natur

Berggrunnen i størstedelen av kommunen består av grunnfjell som i atskillig grad er påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen (se den kaledonske orogenese). Vanligste bergarter i grunnfjellsområdet er granitt, gabbro og kvartsdioritt. På halvøya mellom Etnefjorden og Skånevikfjorden, i området sørøst for tettstedet Etnesjøen og i en stripe langs grensen i sørøst er grunnfjellet dekket av omdannede kambrosiluriske skifere (fyllitt og glimmerskifer). Endelig forekommer det på sørsiden av Etnefjorden dypbergarter som er skjøvet over fyllitten i kaledonsk tid. Slike skyvedekker forekommer også stedvis på grensen mot Rogaland i sørøst.

Åkrafjorden ligger dypt nedskåret og har bratte sider; største målte dyp er 650 meter. Det er betydelige sand- og grusterrasser innerst i Etnefjorden og langs Etnevassdraget innenfor.

Høyeste punkt i kommunen er på Folgefonna (1638 moh.), på grensen til Odda og Kvinnherad; ved brekanten når Skorfestenuten 1482 meter over havet. Fjellene på sørsiden av Åkrafjorden blir gradvis lavere vestover; de når 1435 meter over havet på Helgedalsnuten på grensen til Sauda i øst mot 755 meter over havet på Hauganuten på grensen til Vindafjord lengst i sørvest. Etnefjellene har et godt utbygd fotrutenett og byr på mange fine turmuligheter, eksempelvis langs den gamle ferdselsveien til Røldal.

Bosetning

Kommunen har mange fornminner som vitner om tidlig bosetning. Dagens bosetning er tettest langs Skånevikfjorden og rundt Etnefjorden. Her bor omlag 4/5 av kommunens befolkning. Kommunen har to tettsteder: Skånevik og administrasjonssenteret Etnesjøen (Etne), og i alt 46 prosent av kommunens befolkning bodde i 2019 i tettsteder mot 80 prosent i Vestland fylke.

Etne har siden krigens slutt hatt et relativt stabilt folketall. De siste årene har det vist en svak vekst, i tiårsperioden 2010–2020 med gjennomsnittlig 0,5 prosent årlig mot 0,9 prosent i Vestland fylke.

Næringsliv

Jordbruk er en viktig næring i Etne, og primærnæringene har i alt ni prosent av arbeidsplassene i kommunen (2019). Etne er blant fylkets betydeligste jordbrukskommuner. Det drives først og fremst et allsidig husdyrbruk som domineres av melkeproduksjon og sauehold. Det holdes også noe geit og gris, og Etne har for eksempel største antall avlssvin i fylket.

Av arbeidsplassene i Etne er 13 prosent i industri, 29 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon (2019). Viktigste industribransjer er verkstedindustri, særlig metallvare- og maskinindustri, og næringsmiddelindustri med henholdsvis 56 og 21 prosent av industriens sysselsetting. Ellers har de tre bransjene bergverk (sand- og grusproduksjon), gummi-, plast- og mineralsk produksjon (betongproduksjon med mer) og trelast-/trevareindustri alle seks prosent av industriens sysselsetting (2019). Det drives en del entreprenørvirksomhet i kommunen. Den tradisjonsrike sardinproduksjonen i Skånevik (Chr. Bjelland AS) opphørte så sent som i 2001.

Det drives en del turistvirksomhet i Åkrafjorden, blant annet fjordcruise og traktorsafari til gårdene på den veiløse nordsiden av Åkrafjorden, i regi av Åkrafjorden Oppleving. Fugl Fønix Hotel i Etnesjøen og Skånevik Fjordhotel i Skånevik er de to hotellene i kommunen.

I Etne er det bygd ut i alt 11 mindre kraftverk med en samlet maskininstallasjon på 61,2 MW og en midlere årsproduksjon på 215 gigawattimer (GWh) (2019). Det meste av kraftproduksjonen skjer i Litledalselva, en bielv til Etneelva. Londalselva i Fjæra og resten av Etnevassdraget er vernet mot kraftutbygging.

Etneelva har tradisjonelt vært en god lakseelv, men fangstene varierer en del og har gått tilbake de senere årene. I 2019 ble det tatt 1488 kg laks og 178 kg sjøøaure i Etneelva. Den imponerende Langfossen på sørsiden av Åkrafjorden er blant landets lengste; total fallhøyde er 612 meter.

Av de bosatte yrkestakerne i Etne har 36 prosent arbeid utenfor kommunen, 24 prosent i Haugesunds-området, særlig i Vindafjord, tre prosent i Stavanger/Sandnes/Sola/Randaberg og to prosent både i de andre kommunene i Sunnhordland og i Bergen.

I Etne kommer lokalavisen Grannar ut to ganger ukentlig.

Samferdsel

E134 (Vassum i Ås)–Drammen–Haukelifjell–Haugesund) går gjennom kommunen langs sørsiden av Åkrafjorden, videre langs Stordalsvatnet og gjennom kommunesenteret. Fra E134 fører Fv.48 nordover til Skånevik og via bilferge til henholdsvis Utåker og Matre i Kvinnherad. Det går hurtigbåtforbindelse fra Skånevik og Ølen i nabokommunen Vindafjord til bygdene i Sunnhordland og til Austevoll og Bergen. Fjernbussrute (Haukeliekspressen) Haugesund–Oslo går gjennom Etne. Det er lokalbussrute fra Etne til Haugesund.

Offentlige institusjoner

Etne hører til Sør-Vest politidistrikt, Haugaland og Sunnhordland tingrett og Gulating lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Samarbeidsrådet for Sunnhordland sammen med Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes.

Etne kommune tilsvarer de to soknene Etne og Skånevik i Sunnhordland prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Etne til Søndhordland fogderi i Søndre Bergenhus amt.

Historikk og kultur

Det er store helleristningsfelt fra bronsealderen på Helgaberg på Stødle (Støle), likeledes på Duesteinen og Bruteigsteinen i Stordalen. Gravfelt fra bronsealderen, eldre jernalder og vikingtiden er funnet på Stødle, Grindheim og Sørheim. Det er funnet rester etter bygdeborger fra folkevandringstiden, blant annet på Borgåsen ved Etnesjøen og Heia på Steine. Gårdene Stødle og Gjerde har trolig vært høvdingsete i vikingtiden. Storgården Stødle var i Erling Skakkes eie (se Stødle-ætten), og gården Gjerde var antakelig kongsgård eller krongods.

Det er fem kirker og to kapell i Etne, deriblant Stødle kirke i tre og stein (romansk stil) som ble påbegynt av Erling Skakke i 1160. Påbygd 1650 og 1879, restaurert 1958. I 2013 ble nye Etne kirke vigslet. Den er bygget sammen med det gamle bedehuset. I Skånevik finnes særpreget bebyggelse med eldre og godt ivaretatt byggeskikk. Her ligger Norsk Motormuseum med hovedvekt på småbåtmotorer. Den Gamle Postvegen mellom Etne og Skånevik er anlagt som tursti. Sæbøtunet Bygdemuseum i ligger i Etnesjøen.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1983) har en deling av blått og sølv med duestjertsnitt. Våpenet symboliserer samhold; henspiller på det gode samholdet mellom de to tidligere kommunene Etne og Skånevik.

Navnet kommer av norrønt Etnir, tidligere trolig brukt om den fjordarmen som nå heter Etnepollen; avledet av et eldre elvenavn Atn eller Etn, brukt om Etneelva. Dette har enten sammenheng med etje, ‘drive frem’, eller ete, ‘den som eter eller graver’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Dyrvik, Ståle, red.: Etne-soga, 1968-, 5 b., Finn boken
  • Etne prestegjeld, 1963 (Førhistoriske minne i Sunnhordland, 3), Finn boken
  • Haugland, Anders: Skåneviksoga, 1981-98, 6 b., Finn boken

Kommentarer (2)

skrev Sverre Olav Lundal

Etneelva har tradisjonelt vore ei god lakseelv, men på grunn av den kritiske situasjonen for laksen i elva, blei det vedteke fiskestopp i 2010 og 2011. Elva er stengd for fiske også i 2014.

svarte Geir Thorsnæs

Etneelva hadde i 2016 størst oppfisket kvantum av laks blant elvene i Hordaland (3837 kg fisk i alt hvorav 3499 kg laks). Siden det ikke er nærmere presisert hva "den kritiske situasjonen for laksen i elva" i 2010, 2011 og 2014 besto i, har jeg derfor foreløpig valgt ikke ta noe om fiskestoppen disse årene med i artikkelen.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg