Eteokles, sønn av Oidipus og Iokaste; ble enig med sin bror Polyneikes om at de skulle regjere i Theben avvekslende ett år hver. Eteokles fordrev broren, som så fikk i stand De sju heroers tog mot Theben. Her falt både han og Polyneikes, i tvekamp med hverandre.