Etatsansattes Landsforbund, tidligere norsk yrkesorganisasjon, stiftet 1905, het til 1988 Embetskontorfunksjonærenes Landsforbund. Gikk i 2000 sammen med to andre YS-forbund og stiftet Flerfaglig Fellesorganisasjon, som i 2005 fusjonerte med Privatansattes Fellesorganissjon til Parat.