Essequibo, lengste elv i Guyana, springer ut nær Brasils grense og renner mot nord til Atlanterhavet, 970 km lang. Essequibo danner i sitt øvre løp en trang dal; fra sammenløpet med Rupununi er den bred, renner gjennom mektig regnskog og ut i en traktformet munning med mange småøyer. Tallrike stryk og fosser gjør elven ufarbar ovenfor Bartica, 80 km fra utløpet.