Slekten von Essen af Zellie kom opprinnelig fra Westfalen til Livland på 1500-tallet, og hadde Zellie på Ösel som stamgods. Slekten kom til Sverige med Didrik von Essen (1620–78). En gren av slekten ble fra 1809 boende i Finland. Til denne grenen hører generalmajor Odert Reinhold von Essen (1755–1837) og hans sønnedatter skuespilleren Siri von Essen (1850–1912).