Slekt som innvandret til Sverige 1643 med generalmajor Alexander von Essen (1594–1664). Hans sønnesønner Hans Henrik von Essen (1674–1729) og Reinhold Wilhelm von Essen (1669–1732) fikk friherretitler 1717 og 1719. H. H. von Essens sønnesønn Hans Henrik von Essen (1755–1824) ble opphøyd til greve 1809, og var stattholder i Norge 1814–16. Fra hans brorsønns sønn, riksmarskalk friherre Fredrik von Essen (1831–1921), svensk finansminister 1888–94, stammer en gren som gjennom ekteskap og arv er kommet i besittelse av flere av slekten Brahes gods, bl.a. Skokloster og Rydboholm i Uppland. Den grevelige linje døde ut på mannssiden 1972.