Essays in Criticism, engelsk litteraturkritisk kvartalstidsskrift, startet i 1951 av F. W. Bateson og redigert av ham til 1972. Tidsskriftet, som utkommer i Oxford, stod i opposisjon til Leavis' Cambridge-tidsskrift Scrutiny.