Espegrend, marinbiologisk stasjon ved Raunefjorden, Blomsterdalen i Bergen. Drives siden 1957 av Universitetet i Bergen.