Eryngium, planteslekt i skjermplantefamilien; 230 arter i tempererte og tropiske strøk, mest flerårige, tornete urter. Blomstene i tette hoder, ofte med vakkert fargete svøpblad. Flere arter, f.eks. hagestrandtorn og alpestrandtorn, E. alpinum, blir dyrket som prydplanter og er vakre, særpregede, meterhøye stauder, som passer i rabatter og fjellhager, krever varm jord og solrikt voksested. Én art, strandtorn, vokser vilt på strandkanter i Norge.