Erta Ale, aktiv skjoldvulkan i Danakil i Afar, Etiopia. Erta Ale-vulkanen er 613 meter høy og har lavasjø. Lavautbrudd 25. september 2005 og august 2007.