Erri De Luca, italiensk forfatter. De Lucas korte og svært konsentrerte romaner preges av språklig fortettethet og en sjelden evne til å beskrive virkeligheten på en konkret og samtidig poetisk måte. Både i debutromanen Non ora, non qui (1989) og i Montedidio (2001, norsk overs. 2004) behandler han oppvekstårenes fattige Napoli kjærlig, men usentimentalt. I 1970-årene var De Luca aktiv i den venstrerevolusjonære grupperingen Lotta Continua, en tid han reflekterer over i Aceto Arcobaleno (1993) og mer indirekte i Tre cavalli (1999), om en motstandskjemper hjemvendt fra Argentina og militærdiktaturet. De Luca er også oversetter fra hebraisk, og har utgitt flere egne bibeloversettelser og kommentarer til bibeltekster.