Ernst Wollweber, tysk politiker. Kommunistisk agent i Skandinavia i 1930-årene. I fengsel i Sverige 1940–44, dømt for bl.a. forberedelser til sabotasje; deretter i Sovjetunionen. Vendte tilbake til Tyskland 1946 og var østtysk sikkerhetsminister 1953–57. Falt i unåde 1958 og ble utstøtt av det sosialistiske enhetspartis sentralkomité.