Ernst Reuter, tysk politiker. Sekretær i pasifistorganisasjonen Neues Vaterland 1912–15, generalsekretær i kommunistpartiet 1918–21, gikk over til sosialdemokratene. 1932–33 medlem av riksdagen. Flyktet til Storbritannia 1934, 1939–45 professor i kommunalvitenskap i Ankara. Fra 1946 medlem av sentralstyret i det sosialdemokratiske parti. Overborgermester i Vest-Berlin fra desember 1948. Kjent for sin faste og uredde holdning under Berlinblokaden 1948–49.