Ernst Kretschmer, tysk psykiater. Beskrev alt 1918 det multifaktorielle syn på oppkomstmekanismen ved sinnslidelser. I Körperbau und Charakter (1921) la han frem teorien om sammenhengen mellom kroppstype og lynne.